Invitation: Rural Parliaments Slovakia

Representatives of the Workshop 3 Social Innovation from the Danube Participation Days would like to ivite you to join the Rural Day in Slovakia. The language spoken at the event is Slovak. For any further information, please see the attachements or contact: Mária Behanovská, mbehanovska@stonline.sk, tel. 0915 446 538

DEŇ VIDIEKA

NÁRODNEJ RADE SLOVENSKEJ REPUBLIKY pod záštitou predsedu NR SR Andreja Danka

Vážené panie poslankyne, Vážení páni poslanci,

Vážené panie predsedníčky, Vážení páni predsedovia, starostky, starostovia, štatutári organizácií pôsobiacich na vidieku a všetci priaznivci.

Pozývame Vás na 16. ročník Dňa vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky s názvom

„Spolupracovať sa oplatí“.

Cieľom stretnutia sú rozhovory so zákonodarcami o potrebách a problémoch slovenského vidieka, o možnostiach ich riešenia. Na podujatí môžete získať informácie  príležitostiach pre obyvateľov nášho vidieka a to predstavením aktivít členov a partnerov OZ Vidieckeho parlamentu na Slovensku a výmenou skúseností s účastníkmi akcie. Tiež budú prezentovať súčasné aktivity v Európe k tejto problematike.

Podujatie organizuje OZ Vidiecky parlament na Slovensku pod záštitou predsedu NR SR Andreja Danka, v spolupráci  s Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Deň vidieka bude otvorený stretnutím organizátorov a ich hostí s poslancami:

23. novembra 2016 o 12.00 hod. (streda), vo výstavných priestoroch NR SR na Západnej terase Bratislavského hradu, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava.

Podujatie má už svoju dlhoročnú tradíciu a preto prichádzame už šestnásty krát predstaviť vybraný krásny kút našej republiky so svojimi aktivitami.

Prezentované budú:

Mikroregión CEDRON - NITRAVA, Vidiecke ženy Líderky 2016, fotografickú súťaž detí a mladých študentov Zelený objektív pri príležitosti 15. výročia od jej vzniku.

Aktivity VÚCSR v oblasti regionálnej politiky a jej podpory ako napr. značky regionálnych produktov, kultúrne aktivity, podporu cestovného ruchu.

Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov SR - Národná prezentácia umenia handicapovaných umelcov SR a jej predseda Arpád Beník.

Slovenská agentúra životného prostredia - výstava „Predstavujeme Vám ocenené obce v súťaži Dedina roka 2015“. Súťaž Dedina roka je prezentáciou krás, úspechov, výnimočnosti slovenských dedín, tvorivej práce jej predstaviteľov a obyvateľov, predstavením originality, národnej hrdosti, so zdôraznením tradícií, rozmanitosti kultúry a krajiny vidieckych regiónov. Zároveň je ukážkou snahy priblížiť sa obnove obcí na európskej úrovni, pričom má upozorniť verejnosť a politikov na význam vidieka a upevniť jeho postavenie v spoločnosti.

Výstavu Ing. Michala Demeša  k Svetovému roku bôbovín.

To všetko preto, aby sa práve vidiecke územie mohlo ľahšie stať atraktívnou alternatívou pre život na vidieku.

Bude pre nás potešením, keď prispejete aj Vy k priebehu tohto už tradičného podujatia. Prosím, aby ste tiež zabezpečili účasť zodpovedných pracovníkov za oblasť regionálnej politiky, cestovného ruchu a tých, ktorí sa zaoberajú problémami vidieka.

Ing. Mária Behanovská, v. r                                                    Mgr. Peter Antal, v. r.

   predsedníčka OZ VIPA                                                     predseda Výboru NR SR

        na Slovensku                                                                          pre PaŽP

VIPA SK kontakt:

Kapitulská č. 13

974 01 Banská Bystrica

mbehanovska@stonline.sk, tel. 0915 446 538

—————————————————————————————————————–

 

Program:

23. 11. 2016 (streda)

12:00 hod.

Otvorenie – príhovory – predseda NR SR, ministerka pôdohospodárstva a RV, VIPA SK.

12:45 hod.

Rokovanie s predsedom a s členmi Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

13:30 hod.

Rokovanie s predsedom a členmi Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

15:00 hod.

Prehliadka priestorov NR SR