National Hearing EUSDR in Serbia: Status Quo and Outlook- Национално слушање Дунавске стратегије

Канцеларија за европске интеграције Републике Србије и Дунавски цивилно-социјални форум уз подршку Скупштине АП Војводине и Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу организују Национално слушање Дунавске стратегије 2015, које ће се одржати 20. октобра 2015. Године, са почетком у 10.00 часова у Великој сали Скупштине АП Војводине у Новом Саду.

Национално слушање се организује са циљем да се представи улога Републике Србије у имплементацији Дунавске стратегије и да се представе реализовани и пројекти који су у току.

Како је испред нас нова етапа програма који пружају финансијску подршку, овде првенствено мислимo на Дунавски транснационални програм, циљна група овог састанка су представници локалних управа, компаније које су уско својим профилима везане за реку Дунав и цивилно друштво, које је у великој мери, али несистематски узело учешћа у имплементацији Дунавске стратегије