National Participation Day Prague / Participační přístupy a Podunajská strategie - Národní den participace v České republice

It is our pleasure to invite you on behalf of our Deputy Minister Mrs. Olga Letáčková, to the international conference Participatory Approaches and Danube Region Strategy – National Participation Day in the Czech Republic. The event will be held on Tuesday, 30th of May 2017 in the Ministry of Regional Development premises in Prague (Pařížská street no. 4, Praha 1). The conference focuses on the introduction of the participatory approach, and on presentation of the macro-regional EU Danube Strategy.

Please  register yourself / or your colleagues at-  http://dotaceeu.cz/en/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/Podunajska-strategie-EU.   

—————————————————————————————————————————————————————————-

Dovolte, abychom Vás jménem náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů MMR ČR paní JUDr. Olgy Letáčkové pozvali na mezinárodní konferenci “Participační přístupy a Podunajská strategie – Národní den participace” v České republice. Konference se koná v úterý 30. května 2017 od 10:00h v Akademii veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, vstup z Pařížské 4, Praha 1. Akce je zaměřena na představení participačního přístupu a na prezentaci makroregionální Podunajské strategie EU.

V případě Vašeho zájmu a / nebo rovněž Vašich kolegů nám potvrďte prosím svou účast do 25.5.2017 na odkaze http://dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/Podunajska-strategie-EU

Děkujeme a těšíme se na setkání.

S pozdravem,

Mgr. Ing. Roman Haken, moderátor konference/ moderator

 

National Participation Days (NPD) are  meetings of actively involved, interested or potential stakeholders of the EUSDR on the national, regional, and local levels. These meetings adress civil society organisations and networks, local actors, academia, public authorities on the local and regional level as well as national institutions and experts active in the EUSDR institutions.

On the national and regional level, the Danube Participation Days are backed by national events that bear various names differing from country to county. In Serbia and the Vojvodina the event is called National Hearing, in Austria Erweitertes Dialogforum (Enlarged Dialogue Forum), in Baden-Württemberg Donauforum (Danube Forum).