Central European Foundation

Central European Foundation in Slovakia announced the third call of the Danube Fund. Please find more information in Slovak language below:

Stredoeurópska nadácia (CEF) vyhlásili sme tretiu grantovú výzvu Dunajského fondu, ktorá je zameraná na podporu verejnoprospešných projektov pozdĺž celého slovenského toku Dunaja a tiež Malého Dunaja. Uchádzať sa o podporu je možné do 23. apríla 2018 zaslaním vyplneného formulára. Podrobné podmienky grantovej výzvy a formulár žiadosti je možné nájsť na webovej stránke Dunajského fondu:

http://www.dunajskyfond.sk/3-grantova-vyzva-marec-2018

Contact Details: Central European Foundation / Stredoeurópska nadácia (CEF)

Sasinkova 12, 811 08 Bratislava

E:cef@cef.skT: +421 (2) 5720 4143  M: +421 918 707 397

www.cef.sk

www.dunajskyfond.sk