Martin Giertl

Vzdelanie:

1988 - 1993: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
1980 - 1985: Stredná priemyselná škola stavebná v Komárne, odbor vodohospodárke stavby

Priebeh zamestnaní:

1994 - 2014: Nadácia Charty 77,  právnik
1994:  Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, právnik, civilná služba
1993 – 1994:  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, právnik, odbor ľudských práv

 Ďalšie kvalifikácie:

1994  - člen delegácie SR - Komisia OSN pre ĽP Ženeva
1995 -  HR Fellowship, Montreal, Canada 
1996 - HR Fellowship, University of Oxford, UK
1996 - Out-of-Country Voting Observer ( Bosnia-Hercegovina Elections )
1996 - 1998 – volený člen Grémia tretieho sektora
1997 - Building of Civil Society, program Vlády USA, USA
1998 - HR Fellowship, American University, Washington D.C., USA                      
1998 - (ako člen G3S) držiteľ EU-US Civil Society Awards for Democracy
2011 - člen expertnej pracovnej skupiny Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie